Filomena Matarazzo e Eduardo Suplicy

Filomena Matarazzo, com Eduardo no colo, e Paulo Cochrane Suplicy tiveram 11 filhos: Anésio, Maria Tereza, Besita, Vera, Ana Maria, Paulo, Marina, Roberto, Roney, Luiz e Eduardo